Strážna služba

  • ochranu majetku na verejne prístupnom mieste
  • ochranu majetku na inom než verejne prístupnom mieste
  • ochranu osoby
  • ochranu majetku a osoby pri preprave
  • ochranu prepravy majetku a osoby
  • zabezpečovanie poriadku na mieste zhromažďovania osôb
  • prevádzkovanie zabezpečovacieho systému alebo poplachového systému, prevádzkovanie ich častí, vyhodnocovanie narušenia chráneného objektu alebo chráneného miesta
  • monitorovanie činnosti osoby v uzavretom priestore alebo na uzavretom mieste,

Kontakt

7xx s.r.o.
Gogoľova 3
P.O. BOX 66
036 01 MARTIN


Telefón: +421 915 043 708
               +421 905 815 276
E-mail: office@7xx.sk


IČO: 47 725 401
DIČ: 2024089980


Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vo vložke č. 62172/L


Licencie:
Detektívna služba   PD 000229 Strážna služba        PS 000542

Partneri