ÚVOD

    Činnosť v oblasti bezpečnostných služieb zahájila spoločnosť v roku 2014 poskytovaním bezpečnostných služieb na základe zákona NR SR č. 473/2005 Z.z. v platnom znení o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti) a licencií vydaných Krajským riaditeľstvom Policajného zboru v Žiline pre činnosti STRÁŽNA SLUŽBA a DETEKTÍVNA SLUŽBA.

    Hlavné smerovanie činnosti spoločnosti je poskytovanie strážnej služby vlastnými pracovníkmi SBS v rámci celého Žilinského a Trenčianskeho kraja.

    Významným krokom bolo zriadenie a prevádzkovanie Detektívnej agentúry s pracovníkmi s bohatými skúsenosťami v danej oblasti. Cieľom jej pôsobenia je poskytovanie pomoci ľuďom, ktorí sa ocitli v situáciách, kedy potrebovali

  • vyhľadať osobu,
  • vyhľadať majetok,
  • získavať údaje, ktoré môžu slúžiť ako dôkazný prostriedok v konaní pred súdom alebo správnym orgánom,
  • získavať údaje o osobnom stave fyzickej osoby a získavanie informácií o konaní fyzickej osoby alebo právnickej osoby alebo o ich majetkových pomeroch,
  • získavať informácie v súvislosti s vymáhaním pohľadávky alebo
  • získavať údaje o protiprávnom konaní ohrozujúcom obchodné tajomstvo

    V súčasnosti spolupracujeme s viacerými renomovanými spoločnosťami v právnej oblasti, v oblasti medicíny, forenznej medicíny, súdnymi znalcami a znaleckými organizáciami, partnerskými detektívnymi kanceláriami, advokátskymi kanceláriami s cieľom pomáhať klientom v komplexnom zabezpečovaní a splnení ich požiadaviek.

Mgr. Zdena MIKULOVÁ
konateľ spoločnosti

 

Kontakt

7xx s.r.o.
Gogoľova 3
P.O. BOX 66
036 01 MARTIN


Telefón: +421 915 043 708
               +421 905 815 276
E-mail: office@7xx.sk


IČO: 47 725 401
DIČ: 2024089980


Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vo vložke č. 62172/L


Licencie:
Detektívna služba   PD 000229 Strážna služba        PS 000542

Partneri