Kontakt

Adresa

7xx, s.r.o.
Gogoľova 3
P.O. BOX 66
036 01 MARTIN

Obchodný názov spoločnosti: 7xx, s.r.o.
IČO: 47 725 401
DIČ: 2024089980

Bankové spojenie:
ČSOB, a.s. Martin,
IBAN: SK98 7500 0000 0040 1978 8959

Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vo vložke č. 62172/L

Telefón: +421 915 043 708
               +421 905 815 276
E-mail: office@7xx.sk

Mapa

Kontakt

7xx s.r.o.
Gogoľova 3
P.O. BOX 66
036 01 MARTIN


Telefón: +421 915 043 708
               +421 905 815 276
E-mail: office@7xx.sk


IČO: 47 725 401
DIČ: 2024089980


Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vo vložke č. 62172/L


Licencie:
Detektívna služba   PD 000229 Strážna služba        PS 000542

Partneri